Sal. May 26th, 2020

Evrenin Evrimi

Kolektif Bilgi Topluluğu

Üst İnsan Fredrich Nietzche

2 min read

Geleneksel ahlakı köle ahlakı olarak görüp değerlendiren, eşitlik kavramına karşı çıkıp, ahlaki değerlerin son çözümlemede insanın gerçek doğasına, insandaki güçlü olma isteğine dayanması gerektiğini öne süren Alman düşünürü Fredrich Nietzsche’nin öngördüğü insanlık düzeyi;insanın evriminin bundan sonraki aşamasında ortaya çıkacak bir insan tipi olarak değerleri gözden geçirme, yeni baştan yaratma ve güçlü olma isteğini hayata geçirme cesaretinde olan insan için kullanılan deyim.

Nietzsche’ye göre, üstinsan insanoğlunun amacıdır.O, insanın yenilmesi, aşılması gereken bir varlık olduğunu öne sürer.Her varlık kendisinden üstün bir şey yaratmıştır;bundan dolayı, insanın da kendisini aşması gerekir.Maymun, insanın gözünde ne ise, insan da üstinsanın gözünde o olmalıdır.Nietzsche yeryüzünün anlam ve amacının üstinsan olduğunu söyler , Çünkü insan doğasına yakışan güçlü, korkusuz ve acımasız olmaktır, yaratıcılığa ve ileriye yönelmektir. Üstinsan anlayışıyla insanlara yeni değerler, yeni hedefler ve yeni bir ideal getirmeye çalışan Nietzsche güçlü ve bağımsız insanların egemenliğinin, sürü olarak gördüğü insanlık için bir ilerleme sağlayacağına inanır. Ona göre , yığın kendini feda ederek, üstinsanı bekleyecektir.

Üstinsan şu halde bir erek, gelecekle ilgili bir tasarı ya da yönelim olduğu kadar, bir sonuçtur da.Nitekim, Nietzsche’ye göre, üstinsan imkanı aşkın ideallerin iflasına, Tanrının ölümüne bağlıdır. Başka bir deyişle, hristiyan ahlakının dünya görüşünün otoritesini ve üstünlüğünü yitirmesinin ardından, insanın bundan sonraki disiplini ve gelişimi üzerinde duran Nietzsche üstinsanın kavramsallaştırmasıyla insanı mükemmelliği cisimleştiren bir ideal ortaya koyar.Onun bir sonuç, fakat esas bir ideal olma niteliği ise gerçeklikle barışık olmasına rağmen aynı zamanda ona teslim olmama veya onu aşma ya da yaratmaya yönelik bir vurguyu içermesinden kaynaklanır. Bu ise, en iyi üstinsanın kendisine bütünüyle karşıt olan ve ötesine geçmek durumunda olduğu son insana olan karşıtlığıyla anlaşılabilir.

1 thought on “Üst İnsan Fredrich Nietzche

  1. Transh manizm, sadece fiziksel degil k lt rel anlamda da bir mutasyonu sart kosmaktad?r. nk transh manizm, t m d s nsel ve fiziki kavramlar?yla; yeni bir ag?n baslamas? gerektigine inan?r. Bu ag?n d menini elinde tutacak ve rotay? belirleyecek kisiler, st n insanlar olmal?d?r. Ancak st insan hedefine dogru kosan ge is insanlar? n?n bunu becerebilmeleri i in, kendilerini bug ne tas?yan degerlere sahip ?kmalar? ve k klerinin nemini anlamalar? gerekmektedir. Hen z dagarc?g?m?za yerlesmemis, ok yeni bir kavram olan transhumanizmin k keni nden bahsedilmesi kulaga tuhaf gelmis olabilir. Ancak bu kavram yeni olsa da, felsefi k kleri ok daha eskilere dayanmaktad?r.

Marcus için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kaçırmış Olabilecekleriniz...