Sal. May 26th, 2020

Evrenin Evrimi

Kolektif Bilgi Topluluğu

Her Şeyin Teorisi

2 min read

Her Şeyin Teorisi geçen yıllarda hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephan Hawking’in bütün hayatını onu bulmak için uğraştığı bütün evreni tek bir formüle sığdırma fikridir.Einstein gibi büyük bilim insanlarıda bu teoriyi bulmaya çalışmıştır.Hatta Einstein’ın ölmeden önce çalışma ofisinde bu teori ile ilgili çalışmalar bulunmuştur.Stephan Hawking’e göre bu teori 2000 yılına gelindiğinde bulunmuş olması gerekiyordu ama günümüzde bile hala bu teoriye net bir cevap bulunmamıştır ve bulunacağı ise tam bir muammadır.Stephan Hawking’in hayatını konu alan film The Theory of Everything’de bu teoriye de değinilmiştir.Birçok bilim insanı için böyle bir şey imkansız olsa bile bazıları için her şeyin teorisi mümkündür.Her şeyin teorisi temelde evrendeki her şeyin bağlantılı olduğunu söyler.

Evreni yöneten kuralların ve kuvvetlerin birleştirilebilir olduğuna dair ilk ipuçları çok eskilere gider. Örneğin yağmurun yağması, rüzgârın esmesi ve bunun gibi doğada gözlediğimiz nice çeşitlilikte hareketin ve oluşun aslında ortak bir etkileşime, atomların hareketine ve dolayısıyla da bu hareketi yöneten ilkelere indirgenebilir olduğunu söyleyen Demokritus’un bu iddiası yaşadığı dönemin çok ötesinde radikal bir düşünceydi. Bir diğer ilginç örnek, gökyüzünü ve yeryüzünü iki farklı âlem olarak gören ve dolayısıyla gökte ve yerde gözlenen fenomenlerin farklı kurallar ile izah edilmesi gerektiğini öne süren eski düşüncelerin, Newton’un kütle çekim ilkesi sayesinde yerini birleşik bir teoriye bırakmasıdır.Gezegenlerin ve yıldızların hareketini yöneten kuvvet ile yere düşen nesnelerin hareketini yöneten kuvvetin aynı kütle çekim kuvveti olduğunu göstermek suretiyle Newton, göğün ve yerin kurallarını tek çatı altında birleştirmiştir. Akla gelen bir diğer çarpıcı örnek manyetik kuvvetler ile elektrik kuvvetlerin birleştirilmesidir.Tabi birde sicim teorisi var ama onlara başka yazılarda değinirimç

Bu dediğim şeyler sizlere biraz karmaşık gelebilir ama temel nokta şu ki Stephan Hawking, Albert Einstein, Isaac Newton gibi bilim insanları her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğuna ve bunların bir şekilde birleştirilebileceğine inanmışlardır.Tabi ki her şeyin teorisi hala bir teori ve deneyle test edilip ispatlanması ise bugün için imkânsız göründüğünden, böyle bir teoriye erişip erişmediğimizi belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz.

Bakmak İsteyebilecekleriniz

4 min read
4 min read 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kaçırmış Olabilecekleriniz...